Franjević, Vlado

Biografija

Franjević, Vlado

(Martinac kraj Čazme, 1963 - )

Likovni umjetnik i književnik. Nakon završene osnovne škole i Škole usmjerenog obrazovanja u Čazmi, 1985. završava slikarski smjer u Školi primijenjenih umjetnosti u Zagrebu. Literarni radovi, prije svega pjesme, objavljivane su u stručnim časopisima, zbirkama i antologijama te online publikacijama na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku. Tiskao je i zbirku pjesama na njemačkom pod naslovom URAUFFÜHRUNG (Pretpremijera).

Izvori

Muzeji

Gradski muzej Čazma, Čazma link

Gradski muzej u Čazmi vlasnikom je Memorijalne sobe književnika i agronoma Slavka Kolara koja nastaje od ranih 1970-ih godina, a danas broji 227 predmeta. Zbirka nakon 1990. godine više nije u memorijalnoj sobi sa stalnim postavom, ali se izlaže na povremenim izložbama. Muzej sadrži Zavičajnu zbirku u kojoj se sabiru osobni predmeti, dokumenti, rukopisi, knjige zavičajnih književnika.

Zbirke

Zavičajna zbirka Gradski muzej Čazma, Čazma

Zbirka do sada sadrži: knjige s ilustracijama grafičarke Zdenke Pozaić, knjige s ilustracijama Slavka Vörösa (Vereš), knjige Đure Šurmina, Đure Sudete, Eugena Dapca (otac), Ivana Dončevića, povijesni časopis Koprive (uvezena izdanja od 1912. do 1926. kada je vlasnik, ilustrator i karikaturist bio Slavko Vörös, časopise "Radost", "Smib" i "Modra lasta" s objavljenim radovima učitelja i pjesnika Dušana Stojčevića, novinara i književnika Dragana Smuđa i drugih, lokalnih i zavičajnih autora. Zbirka je u nastajanju.

Predmeti

Likovna mapa Vlade Franjevića, 1996. Autor: Franjević, Vlado likovna mapa

Inv. br. 7394

Ilustracije

Almanach 2008 Bildende Kunst in Liechtenstein, 2008. Autor: Franjević, Vlado knjiga

Inv. br. 8472

Ilustracije

Popratni podaci

Vlado Franjević, Liechtenstein Katalog

Gradski muzej Bjelovar, 15.6. - 30.6. 2001. Predgovor Thomas E. Wagner.