Jagić, Vatroslav

Ignatius Jacobus, Ognjoslav

Biografija

Jagić, Vatroslav Ignatius Jacobus, Ognjoslav

(Varaždin, 1838. - Beč, 1923.)

Slavist, jezikoslovac. Kršten kao Ignacius, Jagić u Zagrebačkoj gimnaziji mijenja ime u Vatroslav. Gimnaziju je pohađao u Varaždinu i Zagrebu, a studij filologije završio je u Beču. Još kad je u Zagrebu radio kao gimnazijski profesor 1865. povjerena mu je briga o knjižnici koja je uz arheološki i prirodoslovni odsjek formirana u sklopu Narodnog zemaljskog muzeja. U Spomenima mojega života prisjeća se da je stanovao uz Narodni dom u kojem je bila smještena knjižnica pa su mu knjige bile dostupne u svako doba dana i noći. Godine 1866. postao je najmlađim članom JAZU, a napisao je oko 700 znanstvenih radova. Utemeljio je Archiv fűr slavische Philologie, a jedan je od pokretača časopisa Književnik.

Izvori

Muzeji

Gradski muzej Varaždin, Varaždin link

Muzej je osnovan 1925. g. na poticaj varaždinskoga Muzealnog društva i prof. Krešimira Filića, prvog kustosa i ravnatelja Muzeja. Smješten je u Starom gradu, gdje je danas postav Kulturnopovijesnog odjela. U njemu su posebne tematske cjeline posvećene dvojici znamenitih Varaždinaca: povjesničaru i ilircu Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom (1816. - 1889.), te slavistu i jezikoslovcu svjetskoga ugleda Vatroslavu Jagiću (1838. - 1923.).

Zbirke

Kulturnopovijesni odjel Gradski muzej Varaždin, Varaždin

Godine 1925. osnovan je, kao prvi i najstariji, Kulturnopovijesni odjel Gradskog muzeja Varaždin. Smješten je u gotičko-renesansnoj utvrdi okruženoj djelomično očuvanim fortifikacijskim elementima utvrde na vodi, posljednji put obnovljenoj 1989. godine. Te je godine otvoren novi stalni postav s brojnim ambijentalno oblikovanim stilskim sobama od renesanse do secesije, predmetima iz zbirki oružja, kamenih spomenika, ostavštine Vatroslava Jagića i Ivana Kukuljevića Sakcinskog, izlošcima što svjedoče o prošlosti grada i utvrde, obrtu i trgovini te ljekarništvu.

Zbirka ostavština - Jagić, Kukuljević Gradski muzej Varaždin, Varaždin

Zbirka ostavština Jagić - Kukuljević sadrži predmete iz ostavštine dvojice znamenitih Varaždinaca: povjesničara, književnika, konzervatora, političara i jednog od vodećih predstavnika Hrvatskog narodnog preporoda Ivana Kukuljevića Sakcinskog i filologa i utemeljitelja slavistike Vatroslava Jagića. Uz predmete iz njihovog osobnog života kao što su portreti, obiteljske fotografije, odjevni predmeti, dijelovi pokućstva, plakete i medalje, Zbirka sadrži i bogatu rukopisnu i knjižnu građu. Nakon smrti Vatroslava Jagića 1923. godine, njegova kći Stanka Rešetar i sin Nikola darovali su dio njegove ostavštine varaždinskom Muzealnom društvu za fundus budućega Muzeja. Jagićeva unuka Sonja Budak 1961. godine Muzeju daruje djedove obiteljske fotografije i druge predmete.

Predmeti

Portret Vatroslava Jagića, 1923. Autor: Valdec, Rudolf brončana plaketa

Muzeju je plaketu darovala Jagićeva unuka Sonja Budak 1961. godine.

Dio inventara radne sobe Vatroslava Jagića, oko 1880. Autor: Nepoznati autor namještaj, pisaći pribor, svijećnjak

U stalnom postavu Kulturnopovijesnoga odjela izložen je ambijent Jagićeve radne sobe (pisaći stol, stolac, koš za otpatke, tintarnica i svijećnjak).

Portret Vatroslava Jagića, 1953.-1954. Autor: Meštrović, Ivan brončana bista

Bistu je naručilo Bečko sveučilište 1953. gdje je i izložena u arkadnom dvorištu znamenitih znanstvenika. U Muzeju je izložen primjerak izliven prema originalnoj sadrenoj figuri.

Orden sv. Save II. stupnja Autor: Rothe & Neffe orden

Orden je Jagić primio za promicanje sveslavenske ideje i proučavanje jezika i književnosti slavenskih naroda.

Grbovnica Vatroslava Jagića, Beč, 1908. Autor: - grbovnica

GMV KPO 2508

V. Jagić, Beč, 1860. - 1870. Autor: Stigl, Franz fotografija

GMV 69245

Ustanove

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb

Izložbe, projekti, publikacije

Filić, Krešimir. Lik Vatroslava Jagića Odabrana bibliografija

Šimunić, Ljerka. Kulturnopovijesni odjel Gradskog muzeja Varaždin Knjiga