Benošić, Valentin

Biografija

Benošić, Valentin

(Stružani kod Slavonskog Broda, 1941 - Zagreb, 1968)

Već u djetinjstvu boluje od tuberkuloze. Od 1947. polazi osnovnu školu u Bickom Selu, a povremeno je na liječenju u Zagrebu (1949) te Slavonskom Brodu (1956). Tamo je završio učiteljsku školu i upisao Pedagošku akademiju. Početkom 1968. ponovno je u bolnici u Slavonskom Brodu, zatim u Zagrebu, gdje je uskoro i umro. Bio je odbornik Skupštine općine Slavonski Brod, tajnik Matice Hrvatske, član Društva književnika Hrvatske. — Prvu pjesmu bez naslova objavio je u Telegramu (1962, 105). Pjesme, prikaze i publicističke članke objavio je u Reviji (1962–1964, 1966, 1967), Telegramu (1962, 1963), Godišnjaku MH (Vinkovci 1963, 1970), Književnim novinama (1963, 1965), Brodskom listu (1966–1969), Rukovetima (1967, 1968), Slavonskom narodnom kalendaru (1967, 1968), Glasu Slavonije (1968, 1969), Posavskim tokovima (1968), Republici (1968), Susretima (1970) i Novostima (1972). Pjesme su mu objavljene i u antologijama Mi, ovdje (Slavonski Brod 1966), Zaljubljenici Cibalae (Vinkovci 1976), Slava Panonije (Vinkovci 1980). — Bio je darovit pjesnik, a njegova je lirika puna sugestivno izražene patnje i spoznaje nestajanja

Izvori

Muzeji

Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod link

Gradski i arheološki muzej u Brodu na Savi osnovan je odlukom Gradskog poglavarstva 1934. godine. Osnivač i prvi kustos bio je Julije Hoffmann, željeznički činovnik, zaljubljenik u starine i strastveni sakupljač koji je gradu poklonio svoju zbirku od "3500 kom. numizmata, 600 kom. starih znački, 6 kom. starih satova, 1 gusle, i 7 starih uljanih slika" za ustrojenje gradskog muzeja. U svome fundusu čuva i ostavštine brodskih književnika.