Belavić, Placido (Marko)

Biografija

Belavić, Placido (Marko)

(Karlovac, 1868 - Vukovar, 1957)

Franjevac, hrvatski crkveni pisac i prevoditelj. Završio gimnaziju u Karlovcu a bogosloviju u Baji (Madžarska). Godine 1912–24. dušobrižnik hrvatskih iseljenika u SAD-u (Chicago). Osnovao hrvatske župe u New Yorku (1914) i Milwaukeeju (1917). Surađivao u listovima u domovini i SAD-u (Naša nada – Our Hope, Chicago).

Izvori

Muzeji

Zavičajni muzej Našice, Našice link

Muzej, utemeljen 1974. g., smješten je u prostoru dvorca plemićke obitelji Pejačević, vrijednom ostvarenju historicističke arhitekture s početka 19. st., okruženome velikim perivojem. Stalni postav Muzeja predstavlja baštinu našičkog kraja, a u njemu se posebno ističu spomen-sobe posvećene znamenitim zavičajnicima: Dori Pejačević, Izidoru Kršnjavome i Hinku Juhnu.

Zbirke

Muzejska knjižnica Zavičajni muzej Našice, Našice

Stručna organizacijska cjelina, odnosno jedan od odjela Muzeja u neposrednoj vezi s muzejskim zbirkama. U njoj se organizira i daje na korištenje knjižnična građa koja svojim sadržajem pridonosi upoznavanju povijesnih, kulturnih, umjetničkih, etnografskih i drugih tema našičkog kraja. izdvojene su sljedeće cjeline unutar knjižnice: Osnovni fond; Zavičajna zbirka; Zbirka starih i rijetkih knjiga s podzbirkom Knjižnica obitelji Pejačević. U sklopu Muzejske knjižnice u Fondu dokumentacijske građe nalazi informacijsko-dokumentacijska građa, koja sadržava raznovrsnu dokumentaciju zavičajnog karaktera. U Fondu dokumentacijske građe knjižnica se bavi prikupljanjem, organizacijom, istraživanjem i izlaganjem dokumentacijske građe zavičajnog karaktera. Raznovrsne materijale knjižnica je prikupila i organizirala u niz dosjea o znamenitim zavičajnicima (sitni tisak, polupublikacije, rukopisi, preslici fotografija, priznanja, isječci iz novina i časopisa, itd.), koja dokumentira život i rad osoba/ obitelji od značaja za zavičaj.

Popratni podaci

Crtice iz prošlosti Vukovara Odabrana bibliografija

Čudotvorna gospina slika u Sotinu Odabrana bibliografija

Našice Odabrana bibliografija