Cihlar Nehajev, Milutin

Biografija

Cihlar Nehajev, Milutin

(Senj, 1880 - Zagreb, 1931)

Književnik i novinar. Studira kemiju na Sveučilištu u Beču, gdje je 1903. doktorirao. Radi kao profesor te pokreće i uređuje mnoge časopise čiji je ujedno literarni i kazališni kritičar. Predsjednik je društva hrvatskih književnika (1926.), pisac romana, studija, monografija, eseja i kritika te glavni teoretičar moderne. Prvi je ocjenjivač Shakespeareova djela u Hrvata te kazališni prevoditelj drama i opera. Njegova najvažnija djela su romani "Bijeg" i "Vuci" te novela "Veliki grad". Izvor: Spomenica 1962. - 2012., Gradski muzej Senj, 2012.

Izvori

Muzeji

Gradski muzej Senj, Senj link

Senj se ponosi svojim književnicima budući da su neki od njih stupovi književnosti. Senj je dao Pavla Rittera Vitezovića, pjesnika, povjesničara, narodnog preporoditelja, vrlog rodoljuba i prvog promicatelja kulturnog jedinstva Hrvata, zatim nesretnog pjesnika Matešu Antuna Kuhačevića, najdubljeg hrvatskog pjesnika Silvija Strahimira Kranjčevića, plodnog pripovjedača Vjenceslava Novaka, dramaturge Julija Rorauera i Milana Ogrizovića, kao i kritičara Milutina Cihlara Nehajeva. Senj je zavičaj i pripovjedača Josipa Draženovića, mjesto stvaranja za Krstu Pavletića, te inspiracija za Augusta Šenou koji, pišući roman "Čuvaj se senjske ruke", opisuje borvu uskoka za slobodu i pravice. Izvor: Spomenica 1962. - 2012., Gradski muzej Senj, 2012. Muzej posjeduje knjižničnu zavičajnu zbirku sa izdanjima senjskih književnika.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka link

Muzej čuva materijalne dokaze s područja Primorsko-goranske županije i grada Rijeke kao njezina središta od vremena prvih naseljavanja u prapovijesti do 20. st.

Ustanove

Park senjskih književnika, Senj

Odsjek za povijest hrvatske književnosti HAZU, Zagreb

Izložbe, projekti, publikacije

Gradski muzej Senj Odabrana bibliografija

Spomenica 1962. - 2012. Poglavlje "Intelektualni krug Senja" donosi kratke biografije i fotografije portreta poznatih književnika. (str. 230-238)

Intelektualni krug Senja Odabrana bibliografija

MILUTIN CIHLAR NEHAJEV – HRVATSKI KNJIŽEVNIK I KEMIČAR link Odabrana bibliografija

Senjski zbornik, 33(2006.)