Marjanović, Milan

Biografija

Marjanović, Milan

(Kastav, 1879. - Zagreb, 1955.)

Hrvatski književnik i publicist. Jedan je od najistaknutijih pripadnika modernističkoga pokreta i, uz A. G. Matoša, vodeći kritičar moderne. Osim kritike pisao je članke, studije i polemike te pjesme, novele, romane i drame surađujući u gotovo svim novinama i časopisima pod vlastitim imenom ili pod pseudonimima i šiframa. Nakon I.svj. rata, u Americi je priređivao Meštrovićeve izložbe.

Izvori

Muzeji

Muzejsko kazališna zbirka Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb link

Odsjek za povijest hrvatskog kazališta koji je osnovan 1966. sastavnim je dijelom Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Djelatnost Odsjeka je zasnovana na istraživanju hrvatske dramske književnosti i svih oblika i profesija nacionalnog kazališta. Bogata Muzejsko-kazališna zbirka sadrži književne ostavštine, preko 10 000 dramskih tekstova, scenografskih i kostimskih skica i najbogatija je takva zbirka u ovom dijelu Europe. Povremeno se organiziraju izložbe iz fundusa Zbirke, obrade pojedinih tema i osoba važnih za povijest hrvatskog kazališta (glumaca, redatelja, dramaturga, kostimografa, scenografa i dr.).

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka - Muzejska zbirka Kastavštine, Kastav link

Muzejska zbirka Kastavštine izdvojena je zbirka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Otvorena je na Dan Grada Kastva, 6. lipnja 1981. a smještena je iznad gradskih vrata - Volte. Prvotna ideja otvaranja memorijalne zbirke u Kastvu, posvećene Vladimiru Nazoru, čije je desetogodišnje djelovanje u Učiteljskoj školi (1908. – 1918.) upisano u bogatu kulturno-povijesnu kroniku, transformirala se u osnivanje kompleksne zavičajne zbirke.

Muzej grada Rijeke, Rijeka link

Fundus Muzeja obuhvaća raznorodnu građu koja u najvećem opsegu prati povijest grada, odnosno građanski život 19. i 20. st. u Rijeci. Prikupljena je, obrađena i restaurirana dragocjena građa, provedena su brojna istraživanja, priređene zapažene izložbe i objavljeni opsežni katalozi s temama iz gradske i šire regionalne povijesti. Između ostaloga, Muzeju grada Rijeke dobio je na poklon od Zdravka Grgureva dio ostavštine Dragutina Gervaisa koja sadrži bistu, crteže (portrete), dio korespondencije, novinske članke, prijepise jednog dijela intendantskih dnevnika, primjerke nekolicine časopisa u kojima su objavljeni Gervaisovi članci, te poneki osobni dokument ili fotografiju. I sve to u jednom koferu.

Zbirke

Zbirka tiska Muzej grada Rijeke, Rijeka

Predmeti

The Southern Slav Bulletin, 04.12.1915. Autor: Marjanović, Milan; Tulić, Srđan novine

Milan Marjanović je u Londonu je sa S. Tucićem izdavao Southern Slav Bulletin (1915). Inv. br. MGR-A-694

Ilustracije

Karijera: roman naših dana, 1904. Autor: Marjanović, Milan knjiga

Tisak „Riečka dionička tiskara“, naklada Novog lista. Knjižnica Muzeja grada Rijeke, inv. br. MGR –K/174

Ilustracije

Izložbe, projekti, publikacije

Radovanlija Mileusnić, Snježana. U potrazi za književnom baštinom u hrvatskim muzejima link Odabrana bibliografija

Tekst donosi rezultate anketnoga istraživanja "Književna baština u hrvatskim muzejima, galerijama i zbirkama" 2006. godine. Objavljen u časopisu "Muzeologija", 43/44

Bogner-Šaban, Antonija. Iščitano iz ostavština Odabrana bibliografija

Tekst u zborniku radova Krležini dani u Osijeku, 2016.