Marulić, Marko

Marcus Marulus, Marulus Delmata, Marulus Spalatensis, Pečenić

Biografija

Marulić, Marko Marcus Marulus, Marulus Delmata, Marulus Spalatensis, Pečenić

(Split, 1450. - Split, 1524.)

Hrvatski književnik. Najznamenitiji je hrvatski pisac 15. i 16. st., tvorac djela iznimnoga značenja za hrvatsku kulturu, ujedno klasik kršćanske književnosti te humanist europskoga dometa. Književna mu je ostavština opsežna i raznovrsna: obuhvaća djela u stihu i prozi, kompendije i zbornike uputa za praktičan kršćanski život, moralno-teološke i kulturnopovijesne rasprave, propovijedi, dijaloge, priče, pisma, epove, poeme i kraće pjesme. Najznamenitije je Marulićevo djelo Judita (Libar Marka Marula Splićanina u kom se uzdarži istorija svete udovice Judit u versih harvacki složena, kako ona ubi vojvodu Oloferna posridu vojske njegove i oslobodi puk israelski od velike pogibili, 1501., prvo izdanje 1521), prvi umjetnički ep hrvatske književnosti ispjevan na hrvatskom jeziku.

Izvori
Ilustracije

Muzeji

Muzej grada Splita, Split link

Presudan je događaj u povijesti muzeja velika kulturno-povijesna izložba priređena 1950. godine inicijativom JAZU i Ministarstva kulture, prigodom proslave 500. obljetnice rođenja Marka Marulića. Izložba je bila postavljena u prizemlju i na prvom katu Papalićeve palače da bi se po njezinu završetku taj prostor trajno ustupio muzeju. Muzej grada osnovan je 1946. godine, dok je samo ime dobio dvije godine poslije. Prvi ravnatelj bio je Marko Uvodić, autor brojnih pripovijedaka i kroničar splitskog života. Naslijedio ga je Ćiro Čičin-Šain, novinar i književnik koji je posebnu pažnju posvećivao arhivskoj građi i koji je 1950. godine pokrenuo prva muzejska izdanja. Muzej sadrži i Tartagliinu ostavštinu, koja sadrži diplome, zahvalnice, osobne predmete i fotografije.

Predmeti

Marko Marulić, 1924. Autor: Meštrović, Ivan bista

MGS 1242

Kapitel s grbom obitelji Marulić, druga pol. 15. st. Autor: Nepoznati autor kapitel, grb

Kapitel se nalazio među ostalim stupovima, kapitelima i vijencima srednjovjekovnog splitskog zvonika. Opravdanje postavljanja Marulićeva grba na zvonik katedrale koji se upravo tada dovršavao, ali se ujedno i stalno popravljao ,nalazi se u oporuci samog pjesnika, kojom se nalaže da se njegov vrt kod Sv. Andrije, od sedam "vrti" proda i novac priloži gradnji zvonika sv. Duje. (E. Šarić Kostić, Splitski grbovi, 2018., str. 130). Inv. br. 1130

Ilustracije

Ustanove

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb

Marulianum, Split

Marulianum je centar za proučavanje Marka Marulića i njegova humanističkoga kruga. Osnovan je odlukom Poglavarstva grada Splita i Književnoga kruga Split u svibnju 1995. Počeo je djelovati u prosincu 1995. kao organizacijska jedinica u sklopu kulturne udruge Književni krug Split.

Izvori

Izložbe, projekti, publikacije

Marulić u deset slika : u povodu četiristoosamdesete obljetnice smrti Marka Marulića link Digitalizirana građa

Život Marka Marulića Splićanina link Digitalizirana građa

Digitalizirani tekst Duška Kečkemeta

Djela Marka Marulića link Digitalizirana građa

Marulianum Digitalizirana građa

Izložba prigodom proslave 500. obljetnice rođenja Marka Marulića Izložba

Velika kulturno-povijesna izložba priređena 1950. godine inicijativom JAZU i Ministarstva kulture, prigodom proslave 500. obljetnice rođenja Marka Marulića. Izložba je bila postavljena u prizemlju i na prvom katu Papalićeve palače da bi se po njezinu završetku taj prostor trajno ustupio muzeju.

Katalog izložbe u Papalićevoj palači u Splitu priredjene od 8. do 22. X. 1950. godine prigodom petstogodišnjice rodjenja Marka Marulića Katalog

Na izložbi su predstavljena i rukopisna i tiskana Marulićeva izdanja.

Marko Marulić i Split njegova doba : izložba Katalog

Gostovanje Muzeja grada Splita u povodu 450. obljetnice prvog izdanja Marulićeve "Judite". Predgovor Duško Kečkemet.

Split Marulićeva doba Katalog

Obilježavanje petstote obljetnice nastanka "Judite" Marka Marulića (1450.-1524.), bila je povodom prikupljanja i muzejske prezentacije kulturne i umjetničke baštine stvorene na području grada Splita u doba humanizma i renesanse. Organizator izložbe je Muzej grada Splita (studeni 2001. - siječanj 2002.). Katalog je rezultat nastojanja sveobuhvatnog prikaza političkih i društvenih te kulturnih prilika grada Splita u Marulićevog doba interpretacijom muzejskih predmeta iz posjeda Muzeja grada Splita i velikog broja drugih hrvatskih i inozemnih muzeja, riznica, knjižnica i privatnih zbirki.

Šarić, Elvira. Marko Marulić i Muzej grada Splita link Odabrana bibliografija

Tekst Elvire Šarić u časopisu "Muzeologija" 43/44

Marušić, Jelena. Interpretacije Marka Marulića u Muzeju grada Splita Odabrana bibliografija

Rukopis.

Kečkemet, Duško. Marko Marulić i Split njegova doba : izložba Odabrana bibliografija

Marko Marulić i Split njegova doba : izložba Katalog

Gostovanje Muzeja grada Splita u povodu 450. obljetnice prvog izdanja Marulićeve "Judite". Predgovor Duško Kečkemet.

Bužančić, Radoslav. Palača pjesnika Marka Marulića u Splitu Odabrana bibliografija

Tekst u časopisu "Klesarstvo i graditeljstvo" 23, 1-4

Split in the age of Marulić Odabrana bibliografija

Marulićevi dani link Projekt

Zamisao o Marulićevim danima kao kulturnoj i znanstvenoj priredbi posvećenoj baštini oca hrvatske književnosti nastala je 1990. u suradnji Književnoga kruga Split i tadašnjega Radničkog sveučilišta “Đuro Salaj”; pridružili su im se Društvo prijatelja kulturne baštine, Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu, Društvo hrvatskih književnika te Hrvatsko narodno kazalište u Splitu (već od prvih Marulićevih dana, 1991, redovito se održava i istoimeni festival hrvatske drame). Središnji je organizator znanstvenoga, književnog i izdavačkog programa Književni krug, a od 1996. nadalje Marulianum, marulološki centar koji djeluje u njegovu okrilju. Prigodimice se u program uključuju i druge ustanove.

Šarić-Kostić, Elvira. Splitski grbovi Katalog