Vojnović, Ivo

Biografija

Vojnović, Ivo

(Dubrovnik, 1857 - Beograd, 1929)

Hrvatski književnik. Gimnaziju završio u Splitu, a studij prava u Beču i Zagrebu. Nakon prekida činovničke karijere (otpušten iz službe bez prava na mirovinu), dramaturg je HNK u Zagrebu (1907-11), a zatim slobodni pisac; 1914-17. u zatočeništvu i internaciji (zbog privrženosti jugoslavenskim idejama). Nakon rata odlazi u Francusku, tražeći lijeka očnoj bolesti, a od 1922. živi u Dubrovniku. Pred smrt odlazi u Beograd, gdje je smješten u bolnicu. Prvim književnim radovima nadovezuje se na realistička i naturalistička strujanja (novele Geranijum, 1880. i Ksanta, 1886; drame Psyche, 1889. i Ekvinocijo, 1895), dok se Lapadskim sonetima (1892-98) i dramskim ciklusom Dubrovačka trilogija (1900-03) približava simbolizmu. U kasnijim dramama (Smrt majke Jugovića, 1907; Gospođa sa suncokretom, 1912; Lazarovo vaskrsenje, 1913; Imperatrix, 1919; Maškarate ispod kuplja, 1925; Prolog nenapisane drame, 1929) priklanja se različitim modernističkim stilovima (simbolizam, neoromantika, secesija), inscenira jugonacionalističke mitove, a kadšto primjenjuje i umjereno inovativne dramske tehnike.

Izvori

Muzeji

Hrvatski povijesni muzej, Zagreb link

Hrvatski povijesni muzej jedan je od sljednika Narodnog muzeja, otvorenoga za javnost u Zagrebu 1846. g. Pod tim je nazivom pravno utemeljen 1991. g. kao nacionalni muzej hrvatske povijesti od srednjega vijeka do danas objedinjavanjem Povijesnog muzeja Hrvatske i Muzeja revolucije naroda Hrvatske. Smješten je u baroknoj palači Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch, u povijesnoj jezgri Zagreba, na Gornjem gradu. Unutrašnjost palače gotovo se nije mijenjala od 1870-ih godina.

Muzeji Hrvatskog zagorja - Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec link

Galerija je zasnovana 1970. g., kada je Antun Augustinčić (1900. - 1979.) – zagrebački i pariški đak, jedan od naših najznačajnijih kipara i nezaobilaznih predstavnika hrvatske moderne umjetnosti – darovao svom rodnom Klanjcu vlastiti kiparski opus, nastao tijekom 50 godina njegova stvaranja, od 1920-ih do 1970-ih, koji mu je priskrbio ugled u domovini i inozemstvu.

Muzejsko kazališna zbirka Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb link

Odsjek za povijest hrvatskog kazališta koji je osnovan 1966. sastavnim je dijelom Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Djelatnost Odsjeka je zasnovana na istraživanju hrvatske dramske književnosti i svih oblika i profesija nacionalnog kazališta. Bogata Muzejsko-kazališna zbirka sadrži književne ostavštine, preko 10 000 dramskih tekstova, scenografskih i kostimskih skica i najbogatija je takva zbirka u ovom dijelu Europe. Povremeno se organiziraju izložbe iz fundusa Zbirke, obrade pojedinih tema i osoba važnih za povijest hrvatskog kazališta (glumaca, redatelja, dramaturga, kostimografa, scenografa i dr.).

Predmeti

Ivo Vojnović, portret, list iz djela "Album zaslužnih Hrvata XIX. stoljeća" Milana Grlovića, 1898. - 1900. Autor: Stjepan Kovačević grafika

Izvor: Martina Brekovac Pisk: Portreti u Zbirci grafika Hrvatskog povijesnog muzeja, Hrvatski povijesni muzej, 2008.

Skice Ive Vojnovića za treći dio Dubrovačke trilogije, Na taraci. Autor: Vojnović, Ivo crtež

Ilustracije

Ekvinocij, 1901. Autor: Vojnović, Ivo kazališna cedulja

Izvori

Portret Ive Vojnovića, 1982. Autor: Augustinčić, Antun bronca

Portret je nastao ispunjavanjem narudžbe HNK u Zagrebu u listopadu 1968.; gipsani primjerak dio je Augustinčićeve donacije, a brončani odljev za svoj je fundus Galerija načinila 1982. godine u Ljevaonici LIKUM-a u Zagrebu. Inv.br. GA-167

Ilustracije

Ustanove

Odsjek za povijest hrvatske književnosti HAZU, Zagreb

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb

Najvećim dijelom rukopisi Vojnovićevih epistola čuvaju se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (1.056 pisama) koja čuva i Dnevnike Iva Vojnovića

Hrvatski državni arhiv, Zagreb

HDA čuva vrijednu cjelinu arhivskoga fonda obitelji Vojnović koja je u procesu digitalizacije (podatak iz 2014.g.). Među arhivskim gradivom čuvaju se i predmeti poput šešira, metalnoga čanika, srebrne tintarnice, tanjua, naočala i kutije za cvikere.

Izložbe, projekti, publikacije

Jedan po jedan dohodu vlastela Katalog

Izložba Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu uz 80. obljetnicu smrti Iva Vojnovića (6. - 27. studenoga 2009.)

Rukopisne ostavštine kao dio hrvatske baštine Odabrana bibliografija

Zbornik radova stručno-znanstvenoga skupa (Zagreb, HDA, 9. listopada 2014.)

Znameniti.hr link Digitalizirana građa

Tematski portal Znameniti.hr omogućava pretraživanje i pristup digitaliziranim djelima velikana hrvatske kulture, znanosti, umjetnosti i javnog života te radovima o njihovu opusu iz pera drugih autora. Na portalu je dostupna tekstovna, slikovna, zvučna i videograđa koja je izvorno smještena u digitalnim zbirkama/repozitorijima hrvatskih kulturnih, umjetničkih i znanstvenih ustanova.