Kukuljević Sakcinski, Ivan

Biografija

Kukuljević Sakcinski, Ivan

(Varaždin, 1816 - Puhakovec kraj Svetoga Križa Začretja, 1889)

Povjesničar, književnik, bibliograf i političar. Ivan Kukuljević Sakcinski – jedan od hrvatskih velikana 19. stoljeća – bio je političar, književnik, jedan od utemeljitelja moderne povijesne znanosti i povijesti umjetnosti kao znanstvene discipline u Hrvatskoj i predsjednik Matice hrvatske. Bogatom i svestranom djelatnošću uvelike je pridonio izgradnji hrvatskoga nacionalnog identiteta.

Izvori
Ilustracije

Muzeji

Gradski muzej Varaždin, Varaždin link

Muzej je osnovan 1925. g. na poticaj varaždinskoga Muzealnog društva i prof. Krešimira Filića, prvog kustosa i ravnatelja Muzeja. Smješten je u Starom gradu, gdje je danas postav Kulturnopovijesnog odjela. U njemu su posebne tematske cjeline posvećene dvojici znamenitih Varaždinaca: povjesničaru i ilircu Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom (1816. - 1889.), te slavistu i jezikoslovcu svjetskoga ugleda Vatroslavu Jagiću (1838. - 1923.).

Hrvatski povijesni muzej, Zagreb link

Hrvatski povijesni muzej jedan je od sljednika Narodnog muzeja, otvorenoga za javnost u Zagrebu 1846. g. Pod tim je nazivom pravno utemeljen 1991. g. kao nacionalni muzej hrvatske povijesti od srednjega vijeka do danas objedinjavanjem Povijesnog muzeja Hrvatske i Muzeja revolucije naroda Hrvatske. Smješten je u baroknoj palači Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch, u povijesnoj jezgri Zagreba, na Gornjem gradu. Unutrašnjost palače gotovo se nije mijenjala od 1870-ih godina.

Zbirke

Kulturnopovijesni odjel Gradski muzej Varaždin, Varaždin

Godine 1925. osnovan je, kao prvi i najstariji, Kulturnopovijesni odjel Gradskog muzeja Varaždin. Smješten je u gotičko-renesansnoj utvrdi okruženoj djelomično očuvanim fortifikacijskim elementima utvrde na vodi, posljednji put obnovljenoj 1989. godine. Te je godine otvoren novi stalni postav s brojnim ambijentalno oblikovanim stilskim sobama od renesanse do secesije, predmetima iz zbirki oružja, kamenih spomenika, ostavštine Vatroslava Jagića i Ivana Kukuljevića Sakcinskog, izlošcima što svjedoče o prošlosti grada i utvrde, obrtu i trgovini te ljekarništvu.

Zbirka ostavština - Jagić, Kukuljević Gradski muzej Varaždin, Varaždin

Zbirka ostavština Jagić - Kukuljević sadrži predmete iz ostavštine dvojice znamenitih Varaždinaca: povjesničara, književnika, konzervatora, političara i jednog od vodećih predstavnika Hrvatskog narodnog preporoda Ivana Kukuljevića Sakcinskog i filologa i utemeljitelja slavistike Vatroslava Jagića. Uz predmete iz njihovog osobnog života kao što su portreti, obiteljske fotografije, odjevni predmeti, dijelovi pokućstva, plakete i medalje, Zbirka sadrži i bogatu rukopisnu i knjižnu građu. Nakon smrti Vatroslava Jagića 1923. godine, njegova kći Stanka Rešetar i sin Nikola darovali su dio njegove ostavštine varaždinskom Muzealnom društvu za fundus budućega Muzeja. Jagićeva unuka Sonja Budak 1961. godine Muzeju daruje djedove obiteljske fotografije i druge predmete.

Predmeti

Ivan Kukuljević Sakcinski, 1846. Autor: Thugut Heinrich grafika, reprodukcija, portret

Izvor: Martina Brekovac Pisk: Portreti u Zbirci grafika Hrvatskog povijesnog muzeja, Hrvatski povijesni muzej, 2008.

Tekst govora (koncept u rukopisu) Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Hrvatskom saboru, 23.10. 1847. Autor: Kukuljević Sakcinski, Ivan rukopis

Izvor: Hrvatski narodni preporod, 1985.

Menten i hlače Ivana pl. Kukuljevića Sakcinskog, 1860.-1870. Autor: Krojačka radionica A. Oršić odjeća

Podaci preuzeti iz: "Varaždinski muzealac", 5, 1(2017.), str.11

Lokot s ključem, 15. - 16. st. Autor: neutvrđeni autor lokot, ključ

HPM-PMH-899 Lokot i bravu Kukuljević je darovao Narodnome muzeju. (podatke dostavila A. Smetko)

Ilustracije

Pribor za jelo (dvije vilice, žlica, nož i držak) Ivana Kukuljevića Sakcinskog, poslije 1872. Autor: AR pribor za jelo, nož, vilica, žlica

HPM-PMH-31207/1-5

Ilustracije

Ivan Kukuljević Sakcinski, 1861. Autor: Huehn, Julius fotografija

MUO-7686

Ustanove

Odsjek za povijest hrvatske književnosti HAZU, Zagreb

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb

Hrvatski državni arhiv, Zagreb

Gradska knjižnica i čitaonica "Metel Ožegović" Varaždin, Varaždin

Državni arhiv u Varaždinu, Varaždin

Izložbe, projekti, publikacije

Ivan Kukuljević Sakcinski: Povjestne pjesme link Digitalizirana građa

Digitalizirani primjerak iz 1874. godine u Warasdiniensiji, digitalnoj zavičajnoj zbirci Gradske knjižnice i čitaonice "Metel Ožegović", Varaždin

Ivan Kukuljević Sakcinski: Juran i Sofija ili Turci kod Siska, junačka igra u trih činih link Digitalizirana građa

Elektroničko izd. izvornika objavljenog 1839.

Borošak-Marijanović, Jelena. Doprinos Ivana Kukuljevića Sakcinskog i Društva za jugoslavensku povjesnicu i starine u očuvanju i znanstvenom utemeljenju istraživanja kulturne baštine Odabrana bibliografija

Magistarski rad Jelene Borošak Marijanović

Bregovac Pisk, Marina. Ivan Kukuljević Sakcinski - sakupljač umjetnina link Odabrana bibliografija

Tekst Marine Bregovac Pisk u časopisu "Muzeologija", sv. 32

Ivan Kukuljević Sakcinski – velikan hrvatske kulture i politike link Odabrana bibliografija

Tekst Vlaste Švoger u povodu 200. Kukuljevićeve godišnjice Vijenac, 581(2016.)

Portreti u Zbirci grafika Hrvatskog povijesnog muzeja Katalog

Hrvatski narodni preporod 1790. - 1848. Katalog

Opsežan katalog izložbe u izdanju triju muzeja - Povijesni muzej Hrvatske (danas Hrvatski povijesni muzej), Muzej za umjetnost i obrt i Muzej grada Zagreba.

1848. godina u Varaždinu link Digitalizirana građa

Autorica: Magdalena Lončarić

Kurelac, Miroslav. Ivan Kukuljević Sakcinski - život i djelo link Odabrana bibliografija

Izvorni znanstveni rad autora Miroslava Kurelca u "Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin" 6/7 (1994.)

Zgaga, Višnja. Ivan Kukuljević Sakcinski i njegov doprinos zaštiti pokretne kulturne baštine link Odabrana bibliografija

Tekst Višnje Zgaga u časopisu "Muzeologija" br. 32

Matković, Hrvoje. Izložba o životu i radu Ivana Kukuljevića-Sakcinskog Odabrana bibliografija

Tekst u Vijesti muzealaca i konzervatora, 9, 2, 1960.

Ivan Kukuljević Sakcinski začetnik hrvatskog identiteta Katalog

Katalog objavili Hrvatski povijesni muzej i Gradski muzej Varaždin

Ivan Kukuljević Sakcinski začetnik hrvatskog identiteta link Izložba

Znameniti.hr link Digitalizirana građa

Tematski portal Znameniti.hr omogućava pretraživanje i pristup digitaliziranim djelima velikana hrvatske kulture, znanosti, umjetnosti i javnog života te radovima o njihovu opusu iz pera drugih autora. Na portalu je dostupna tekstovna, slikovna, zvučna i videograđa koja je izvorno smještena u digitalnim zbirkama/repozitorijima hrvatskih kulturnih, umjetničkih i znanstvenih ustanova.