Gervais, Drago (Dragutin)

Biografija

Gervais, Drago (Dragutin)

(Opatija, 1904 - Opatija, 1957)

Pjesnik, dramatik, prozaik i esejist. Neko je vrijeme radio u Tanjugu, zatim u Ministarstvu vanjsikih poslova u Beogradu, a. onda se opet vratio na Rijeku, gdje je preuzeo dužnost direktora drame Narodnog kazališta »Ivan Zajc«, kojemu nešto kasnije dolazi na čelo kao intendant, te ostaje na tom položaju sve do svoje nenadane i tragične smrti, 1. srpnja 1957, u Sežani. Pisao pripovijesti, feljtone i komedije (Reakcionari, Brod je otplovio, Radi se o stanu, Karolina riječka), ali je u književnost ušao prije svega kao čakavski. pjesnik. Već prvom zbirkom Čakavski stihovi (1929) postigao je velik uspjeh i postao ne samo pjesnik svoga zavičaja nego i jedan od naših najboljih dijalektalnih pjesnika. Vjekoslava Jurdana navodi kako "Drago Gervais nije ostavio izravnih potomaka, a njegova ostavština nije obrađena niti je pohranjena na jednom mjestu te se mnogo toga u međuvremenu izgubilo. Veći dio onoga što je sačuvano nalazi se u privatnom, obiteljskom posjedu ili se u fragmentima nalazi u ostavštinama drugih pisaca ili kulturnih djelatnika. Također, i ono što se uspjelo znanstveno obraditi, u međuvremenu je, ili zubom vremena ili nekim drugim razlozima, nestalo."

Izvori

Muzeji

Muzej grada Rijeke, Rijeka link

Fundus Muzeja obuhvaća raznorodnu građu koja u najvećem opsegu prati povijest grada, odnosno građanski život 19. i 20. st. u Rijeci. Prikupljena je, obrađena i restaurirana dragocjena građa, provedena su brojna istraživanja, priređene zapažene izložbe i objavljeni opsežni katalozi s temama iz gradske i šire regionalne povijesti. Između ostaloga, Muzeju grada Rijeke dobio je na poklon od Zdravka Grgureva dio ostavštine Dragutina Gervaisa koja sadrži bistu, crteže (portrete), dio korespondencije, novinske članke, prijepise jednog dijela intendantskih dnevnika, primjerke nekolicine časopisa u kojima su objavljeni Gervaisovi članci, te poneki osobni dokument ili fotografiju. I sve to u jednom koferu.

Zbirke

Likovna zbirka Muzej grada Rijeke, Rijeka

Zbirka kazališne i filmske građe Muzej grada Rijeke, Rijeka

Predmeti

Portret Drage Gervaisa, oko 1950. Autor: Žunić, Antun ugljen na papiru

Inv. br. MGR-12946

Karikatura Drage Gervaisa, oko 1950. Autor: Žunić, Antun crtež

Inv. br. MGR-12955

Poprsje Drage Gervaisa, oko 1960. Autor: Matković, Vinko patinirani gips

inv. br. MGR-12954

Portret Drage Gervaisa, sredina 20. st. Autor: Nepoznati autor slika, ugljen na kartonu

inv. br. MGR-12960

Karolina Riječka, komedija u četiri čina. Varijacija na jednu historijsku temu, 1952. Autor: Gervais, Drago kazališni plakat

Natpis: Narodno kazalište Rijeke, subota 27. rujan 1952. Inv. br. MGR-13755

Obavijesno pismo D. Gervaisu o primanju u Savez književnika Jugoslavije, 1948. Autor: Društvo književnika Jugoslavije pismo, dokument

Inv. br. MGR-13759

Izvod iz protokola vjenčanih Drage Gervaisa i Nadežde Bubić, 1930. Autor: - dokument

Izvod iz protokola vjenčanih pravoslavne istočne srpske crkve Sv. Trojice u Bjelovaru Drage Gervaisa i Nadežde Bubić. Inv. br. MGR-13760

Čakavski stihovi, 1941. Autor: Gervais, Drago knjiga

Zagreb, Knjižara Vasić i Horvat, 1941. uvez meki, 61 str., 17,8 cm

Ustanove

Narodna knjižnica i čitaonica, Selce

Manji dio građe Drage Gervaisa pohranjen je u Narodnoj knjižnici i čitaonici Selce, i to unutar Ostavštine dr. Vinka Antića, inače Gervaisova bliskog prijatelja i suradnika.

Popratni podaci

Drago mi je, Gervais link Izložba

Izložba predstavlja Gervaisa u prvom licu, oslanjajući se na fragmente iz Tobože autobiografije (1955.), i povezujući na tu okosnicu biografske činjenice i bibliografske podatke. Namijenjena i prilagođena komunikaciji s mlađom publikom, onima kojima je Gervaisovo stvaralaštvo poznato tek kroz poneki stih iz školskog udžbenika, izložba je i podsjetnik širem krugu posjetitelja, kao i poticaj za povratak Gervaisovom književnom opusu.

Drago mi je, Gervais Katalog

Autorica predgovora Jolanda Todorović.

Jurdana, Vjekoslava. Ostavština Drage Gervaisa link Odabrana bibliografija

Tekst Vjekoslave Jurdana u "Sušačkoj reviji" br. 66/67

Kazalište priča Katalog

Od 1948. Drago Gervais postaje direktor Drame Narodnog kazlišta Ivan Zajc u Rijeci (st. 33-40)