Bogišić, Baltazar

Biografija

Bogišić, Baltazar

(Cavtat, 1834 - Rijeka, 1908)

Izvori

Muzeji

Zbirka Baltazara Bogišića HAZU, Cavtat link

Od 1955. Zbirka Baltazara Bogišića djeluje u okrilju HAZU kao radna jedinica Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku. Bogišićev bogati i zanimljivi kabinet čine muzejske i knjižne kolekcije s više od 28000 predmeta, napose i njegov osobni arhiv s korespondencijom, k tome i arheološka zbirka koju je Bogišić utemeljio 1898. Zbirka se nalazi u renesansnom kompleksu kneževa dvora. Zbirku Baltazara Bogišića u Cavtatu utemeljila je Marija Bogišić-Pohl, sestra Balda Bogišića, 1909.-1912. g.

Ustanove

Odsjek za povijest hrvatske književnosti HAZU, Zagreb

Popratni podaci

Baltazar Bogišić 1834. - 1908 Odabrana bibliografija

Izložba "Život i djelo Baltazara Bogišića 1834. - 1908." sa pregledom historijata i sadržaja Bogišićevog muzeja i biblioteke u Cavtatu Odabrana bibliografija

Stručni rad Stane Đivanovića

Perišin, Stane. Program obnove i prezentacije objekata Zbirke Baltazara Bogišića HAZU u Cavtatu link Odabrana bibliografija

Tekst Stane Perišin sadrži i: Popis važnijih rukopisnih inventara Bogišićeve ostavštine. Objavljeno u časopisu "Informatica Museologica" 27, 1-2(1997.)

Benc-Bošković, Katica. Baltazar Baldo Bogišić Sistematičar u prikupljanju etnografske građe link Odabrana bibliografija

Tekst objavljen u časopisu "Etnološka istraživanja", 11 (2006.) U Bogišićevom muzeju u Cavtatu sačuvana je bogata kulturno-povijesna građa koja sadrži i 55 etnografskih predmeta, većinom s dubrovačkog područja.