Benček, Antun

Biografija

Benček, Antun

(Slavonski Šamac, 1910 - 1995)

Osnovnu školu polazio je u Bosanskom Šamcu (1917–1920). Radio je 15 godina kao brodski tesar. God. 1927. počeo se kao samouk baviti slikarstvom (izlagao je u Osijeku 1948, Županji, Bosanskom Šamcu 1949. i dr.). God. 1935. odlazi u Beograd i živi od prodaje slika. U Otoku se od 1937. profesionalno bavio fotografijom. Surađivao je s NOP-om, bio je član a poslije oslobođenja i potpredsjednik NOO-a Otok. Od 1947. živi u Slavonskom Šamcu. — Kao voditelj amaterskih kazališnih grupa B. je 1945. počeo za njih pisati skečeve i manje igrokaze. Potom je bio dopisnik Vjesnika i Glasa Slavonije (1949–1951). U vlastitoj je nakladi objavio više knjiga proze u kojima je kao samouk pisac iznio sjećanja na djetinjstvo i rat.

Izvori

Muzeji

Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod link

Gradski i arheološki muzej u Brodu na Savi osnovan je odlukom Gradskog poglavarstva 1934. godine. Osnivač i prvi kustos bio je Julije Hoffmann, željeznički činovnik, zaljubljenik u starine i strastveni sakupljač koji je gradu poklonio svoju zbirku od "3500 kom. numizmata, 600 kom. starih znački, 6 kom. starih satova, 1 gusle, i 7 starih uljanih slika" za ustrojenje gradskog muzeja. U svome fundusu čuva i ostavštine brodskih književnika.